• 06 - 50 28 60 51
  • info@talentnl.nl
talent_ontwikkeling

Trainingen & Workshops

Wij ontwikkelen maatwerk trainingen en workshops. Onze bronnen van inspiratie zijn onder meer:

Deep Democracy (Kramer)
Teamontwikkeling (Lencioni)
Terug naar de Bedoeling (Hart)
Leercurve (Kübler-Ross)
Weerstand & conflicthantering (Kübler-Ross)
Persoonlijk leiderschap (Covey)
Eigenaarschap en zelfsturing (Covey)
Persoonlijk Energie Management in Corona crisistijd/Gezond thuiswerken (eigen compilatie)
Benedictijns tijd management (Roumen)
Positief denken (Tal Ben-Shahar; Katie; Tiggelaar; Sitskoorn)
Positieve gezondheid (Huber)
Talent ontwikkeling (Versnellers en remmers; Wiseman)
Generatieleren en de kracht van (leeftijds)verschillen (Jolink/Korten)
De logica van het gevoel (Cornelis)
Theory U (Scharmer)
De kracht van het NU (Tolle)
Kernkwaliteiten en kernkwadranten (Ofman)
Procesgericht werken (Torremans; Viehoff; ISO 9001-2000)
Project – en programma management (Van Aken; Kepner Tregoe; PMI; Prince2)
Transactionele analyse (5 ego posities; Berne)
Systemisch werken (familie – en organisatie opstellingen; Hellinger)

Nader kennis maken? Neem contact met ons op.
middle-banner
Geïnteresseerd in onze diensten?

TalentNL beweegt mensen om hun lot zelf te handen te nemen.
Wij luisteren oprecht en vormen een beeld van de cliënt, van zijn of haar situatie als ook van het gewenste perspectief.